Eszkola

Wzór na przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych wzór

Wzór na przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych ma postać:

\(q_d=\Psi\cdot A\cdot\cfrac{I}{10000}\)

gdzie:

\(q_d\) - przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(\Psi\) - współczynnik spływu \([-]\),

\(A\) - powierzchnia odwadniana \([m^2]\),

\(I\) - miarodajne natężenie deszczu \([\cfrac{dm^3}{s\cdot ha}]\).Wzór na przepływ obliczeniowy w przewodach kanalizacyjnych - jak stosować w praktyce?

3+9 =