Eszkola

Wzór na nominalną przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym wzór

Wzór na nominalną przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym ma postać:

\(Q_N=2,79\cdot 10^{-5}\cdot A_E^{1,25}\)

gdzie:

\(Q_N\) - nominalna przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(A_E\) - pełna powierzchnia przekroju poprzecznego rynny \([mm^2]\).Wzór na nominalną przepustowość rynny dla rynien okapowych o kształcie półokrągłym - jak stosować w praktyce?

4+1 =