Eszkola

Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej wzór

Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej ma postać:

\(Q_{SE}=3,48\cdot 10^{-5}\cdot A_E^{1,25}\)

gdzie:

\(Q_{SE}\) - przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(A_E\) - pełna powierzchnia przekroju poprzecznego rynny \([mm^2]\).Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny okapowej - jak stosować w praktyce?

9+4 =