Eszkola

Wzór na przepustowość rynny spustowej wzór

Wzór na przepustowość rynny spustowej ma postać:

\(Q_{RWP}=2,5\cdot 10^{-4}\cdot k_b^{-0,167}\cdot d_i^{2,667}\cdot f^{1,667}\)

gdzie:

\(Q_{RWP}\) - przepustowość rury spustowej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(k_b\) - chropowatość bezwzględna przewodu, przyjęta 0,25 mm \([mm]\),

\(d_i\) - wewnętrzna średnica rury spustowej \([mm]\),

\(f\) - stopień wypełnienia pionu spustowego wodą \([-]\).Wzór na przepustowość rynny spustowej - jak stosować w praktyce?

2+9 =