Eszkola

Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej wzór

Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej ma postać:

\(Q_{SV}=3,89\cdot 10^{-5}\cdot A_w^{1,25}\)

gdzie:

\(Q_{SV}\) - przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(A_w\) - pełna powierzchnia przekroju poprzecznego rynny poniżej wolnej przestrzeni \([mm^2]\).Wzór na przepustowość równoważnej kwadratowej rynny koszowej lub gzymsowej - jak stosować w praktyce?

1+7 =