Eszkola

Wzór na przepustowość zaworu bezpieczeństwa wzór

Wzór na przepustowość zaworu bezpieczeństwa ma postać:

- jeżeli ciśnienie wody sieciowej jest równe lub mniejsze od ciśnienia dopuszczalnego instalacji ogrzewania wodnego, to:

\(G=4,4\cdot 10^{-4}\cdot V\)

- jeżeli ciśnienie wody sieciowej jest większe od ciśnienia dopuszczalnego instalacji ogrzewania wodnego, to:

\(G=1414,5\cdot b\cdot A\sqrt{\left(p_2-p_1\right)\rho}\)

gdzie:

\(G\) - przepustowość zaworu bezpieczeństwa \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(V\) - pojemność instalacji c.o. wodnego \([dm^3]\),

\(b\) - współczynnik zależny od różnicy ciśnienia (gdy p2-p1<0,5 MPa, wówczas b=1, gdy p2-p1>0,5 MPa, wówczas b=2) \([-]\),

\(A\) - powierzchnia przekroju poprzecznego rurki wężownicy \([m^2]\),

\(p_1\) - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego \([MPa]\),

\(p_2\) - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej \([MPa]\),

\(\rho\) - gęstość wody sieciowej o temperaturze obliczeniowej \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na przepustowość zaworu bezpieczeństwa - jak stosować w praktyce?

2+5 =