Eszkola

Wzór na przepustowość zaworu bezpieczeństwa - według PN99-B-02414 wzór

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa oblicza się ze wzorów:

- jeśli ciśnienie wody sieciowej jest równe lub mniejsze od ciśnienia dopuszczalnego instalacji ogrzewania wodnego:

\(\dot m=0,44\cdot V\)

- jeśli ciśnienie wody sieciowej jest większe od ciśnienia dopuszczalnego instalacji ogrzewania wodnego:

\(\dot m=447,3 \cdot b\cdot A\cdot \sqrt{(p_2-p_1)}\cdot \rho\)

gdzie:

\(\dot m\) - przepustowość zaworu bezpieczeństwa \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(V\) - pojemność instalacji ogrzewania wodnego \([m^3]\),

\(b\) - współczynnik zależny od różnicy ciśnień (gdy p2-p1≤5 bar to b=1, gdy p2-p1>5 bar to b=2) \([-]\),

\(A\) - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wężownicy (dla wymienników płytowych A=1·10-4) \([m^2]\),

\(\rho\) - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(p_1\) - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego \([bar]\),

\(p_2\) - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej \([bar]\).

Wzór na przepustowość zaworu bezpieczeństwa - według PN99-B-02414 - jak stosować w praktyce?

2+7 =