Eszkola

Wzór na wydajność chłodniczą zaworu rozprężnego wzór

Wzór na wydajność chłodniczą zaworu rozprężnego ma postać:

\(\dot Q_o=A_z\phi \left(2\cfrac{\Delta p}{\rho_l}+w_l\right)^{\cfrac{1}{2}} \cdot \rho_lq_o\)

gdzie:

\(\dot Q_o\) - wydajność chłodnicza zaworu rozprężnego \([W]\),

\(A_z\) - pole przekroju poprzecznego dyszy zaworu \([m^2]\),

\(\phi\) - współczynnik wypływu (φ=0,30÷0,61) \([-]\),

\(\Delta p\) - różnica ciśnień w zaworze \([Pa]\),

\(\rho_l\) - gęstość ciekłego czynnika \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(w_l\) - prędkość cieczy przed dyszą \([\cfrac{m}{s}]\),

\(q_o\) - jednostkowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{J}{kg}]\).


Wzór na wydajność chłodniczą zaworu rozprężnego - jak stosować w praktyce?

6-2 =