Eszkola

Wzór na przepustowość obliczeniową "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo

Wzór na przepustowość obliczeniową "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo ma postać:

\(Q_L=0,9\cdot Q_N\)

gdzie:

\(Q_L\) - przepustowość obliczeniowa "krótkiej" rynny, ułożonej poziomo \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(Q_N\) - nominalna przepustowość rynny \([\cfrac{dm^3}{s}]\).