Eszkola

Wzór na odpływ z przelewu rynnowego wzór

Wzór na odpływ z przelewu rynnowego ma postać:

\(Q_w=\cfrac{L_w\cdot h^{1,5}}{2400}\)

gdzie:

\(Q_w\) - odpływ z przelewu rynnowego \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(L_w\) - długość przelewu \([mm]\),

\(h\) - wysokość napełnienia wody w rynnie przy wylocie z przelewu \([mm]\).Wzór na odpływ z przelewu rynnowego - jak stosować w praktyce?

8-3 =