Eszkola

Wzór na natężenie przepływu ścieków wzór

Wzór na natężenie przepływu ścieków ma postać:

\(Q_{ww}=K\sqrt{\sum DU}\)

gdzie:

\(Q_{ww}\) - natężenie przepływu ścieków \([\cfrac{dm^3}{s}]\),

\(K\) - współczynnik częstości, zależny od przeznaczenia budynku \([-]\),

\(DU\) - odpływ jednostkowy z urządzeń sanitarnych \([\cfrac{dm^3}{s}]\).Wzór na natężenie przepływu ścieków - jak stosować w praktyce?

4+1 =