Eszkola

Wzór na współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika

Wzór na współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika ma postać:

\(f=\left(\cfrac{\Delta t_{g\:tabl}}{\Delta t_{g\:proj}}\right)^{1+m}\)

gdzie:

\(f\) - współczynnik korekcyjny uwzględniający parametry pracy grzejnika \([-]\),

\(\Delta t_{g\:tabl}\) - obliczeniowa różnica temperatur czynnika grzejnego i powietrza w pomieszczeniu dla normatywnych wartości podanych w tabelach producentów \([^oC]\),

\(\Delta t_{g\:proj}\) - obliczeniowa różnica temperatur czynnika grzejnego i powietrza w pomieszczeniu dla grzejnika projektowego \([^oC]\),

\(m\) - współczynnik charakterystyki grzejnika \([-]\).