Eszkola

Wzór na współczynnik korygujący wzór

Wzór na współczynnik korygujący ma postać:

\(\varepsilon=\cfrac{m\cdot (1-X)}{\left(\cfrac{1}{X^m}-1\right)\cdot\left(\cfrac{X+1}{2}\right)^{1+m}}\)

gdzie:

\(\varepsilon\) - współczynnik korygujący,

\(m\) - parametr stały dla danego typu grzejnika i sposobu włączenia go do sieci przewodów,

\(X\) - początkowa różnica temperatur.

Wzór na współczynnik korygujący - jak stosować w praktyce?

4×7 =