Eszkola

Wzór na współczynnik Manninga wzór

Wzór na współczynnik Manninga ma postać:

\(K=4\sqrt{g}\cdot\left(\cfrac{32}{D}\right)^{\cfrac{1}{6}}\cdot\log\left(\cfrac{3,7\cdot D}{k}\right)\)

gdzie:

\(K\) - współczynnik Manninga \([\cfrac{m^{1/3}}{s}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(D\) - wewnętrzna średnica przewodu \([m]\),

\(k\) - współczynnik chropowatości bezwzględnej przewodu \([-]\).Wzór na współczynnik Manninga - jak stosować w praktyce?

4+5 =