Eszkola

Wzór na wysokość straty ciśnienia wzór

Wzór na wysokość straty ciśnienia ma postać:

\(h=h_{max}\left(\cfrac{q}{Q_{max}}\right)^2\)

lub

\(h=\alpha\cdot q^2\)

gdzie:

\(h\) - wysokość straty ciśnienia \([m]\),

\(h_{max}\) - charakterystyczna wysokość straty ciśnienia przy przepływie \(Q_{max}\) \([m]\),

\(q\) - przepływ obliczeniowy wody dla całego budynku lub jego części \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(Q_{max}\) - maksymalny strumień objętości \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(\alpha\) - współczynnik strat ciśnienia \([-]\).Wzór na wysokość straty ciśnienia - jak stosować w praktyce?

1×3 =