Eszkola

Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii wzór

Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii ma postać:

\(Q_{wc}=q_nG_qG_cC_cd\left(\cfrac{L_1}{2}\cos ^2\phi_1+\cfrac{L_2}{2}\cos ^2\phi_2\right)\)

gdzie:

\(Q_{wc}\) - siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii \([N]\),

\(L_1\) - długość przęsła nr 1\([m]\),

\(L_2\) - długość przęsła nr 2 \([m]\),

\(q_{wc}\) - obciążenie poziome na jednostkę długości przewodu zawieszonego na wysokości h nad terenem \([\cfrac{N}{m}]\),

\(\phi_1\), \(\phi_2\) - kąty natarcia wiatru, odpowiednio w przęśle \(L_1\) i \(L_2\) \([^o]\).


Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na załomie trasy linii - jak stosować w praktyce?

1+7 =