Eszkola

Wzór na oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe wzór

Wzór na oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe ma postać:

\(Q_{wtc}=q_nG_qG_tA_{tc}C_{tc}\left(\sin\varphi+0,4\cos\varphi\right)\)

gdzie:

\(Q_{wtc}\) - oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_t\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru \([-]\),

\(C_{tc}\) - współczynnik oporu aerodynamicznego dla poprzecznika \([-]\),

\(A_{tc}\) - powierzchnia efektywna poprzecznika narażona na działanie wiatru \([m^2]\),

\(\varphi\) - kąt pomiędzy kierunkiem wiatru a osią podłużna poprzecznika kratowego \([^o]\).Wzór na oddziaływanie wiatru na poprzeczniki kratowe - jak stosować w praktyce?

2×4 =