Eszkola

Równanie Siedera i Tate'a - wzór wzór

Równanie Siedera i Tate'a wyrażone jest wzorem:

\(Nu=0,027Re^{0,8}Pr^{0,33}\left(\cfrac{\eta_c}{\eta_s}\right)^{0,14}\)

gdzie:

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(\eta_c\) - lepkość czystej cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_s\) - lepkość ciała stałego \([Pa\cdot s]\).Równanie Siedera i Tate'a - wzór - jak stosować w praktyce?

6-2 =