Eszkola

Wzór Rohsenowa i Choia wzór

Wzór Rohsenowa i Choia ma postać:

\(\cfrac{\alpha d_w}{\lambda}=0,8\left(\cfrac{d_wg_0}{\eta}\right)^{0,7}Pr^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(\alpha\)współczynnik wnikania ciepła odniesione do powierzchni kulek\([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(d_w\) - średnica kulki \([m]\),

\(\lambda\)współczynnik przewodzenia materiału \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(g_0\) - prędkość masowa czynnika w przekroju niewypełnionym \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\eta\) - lepkość czynnika \([Pa\cdot s]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\).Wzór Rohsenowa i Choia - jak stosować w praktyce?

7×7 =