Eszkola

Wzór na opór cieplny warstwy izolacji wzór

Wzór na opór cieplny warstwy izolacji ma postać:

\(R_i=\cfrac{1}{2\pi\lambda_i}\ln\cfrac{d_2}{d_1}\)

gdzie:

\(R_i\) - opór cieplny warstwy izolacji \([-]\),

\(\lambda_i\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(d_1\) - średnica zewnętrzna przewodu metalowego \([m]\),

\(d_2\) - średnica przewodu izolowanego \([m]\).Wzór na opór cieplny warstwy izolacji - jak stosować w praktyce?

6×4 =