Eszkola

Wzór na wymaganą grubość warstwy izolacyjnej wzór

Wzór na wymaganą grubość warstwy izolacyjnej ma postać:

\(d_{iz}=\left(\cfrac{1}{U''}-\cfrac{1}{U}\right)\cdot \lambda_{iz}\)

gdzie:

\(d_{iz}\) - wymagana grubość warstwy izolacyjnej \([m]\),

\(U\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody istniejącej \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(U''\) - wymagany współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu przegrody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\lambda_{iz}\) - współczynnik przewodności cieplnej materiału termoizolacyjnego \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).Wzór na wymaganą grubość warstwy izolacyjnej - jak stosować w praktyce?

3+6 =