Eszkola

Wzór na minimalną grubość izolacji wzór

Wzór na minimalną grubość izolacji ma postać:

\(e_{min}=\cfrac{d_z\left(\cfrac{d_z+2e}{d_z}\right)^{\frac{\lambda}{0,035}}-d_z}{2}\)

gdzie:

\(e_{min}\) - minimalna grubość izolacji \([mm]\),

\(e\) - grubość warstwy izolacji \([mm]\),

\(d_z\) - średnica zewnętrzna izolowanego przewodu \([mm]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).Wzór na minimalną grubość izolacji - jak stosować w praktyce?

7×5 =