Eszkola

Wzór na współczynnik rozszerzalności objętościowej wzór

Wzór na współczynnik rozszerzalności objętościowej ma postać:

\(\beta'=\cfrac{v_2-v_1}{v_1\Delta T'}\)

gdzie:

\(\beta'\) - współczynnik rozszerzalności objętościowej \([\cfrac{1}{K}]\),

\(v_1\) - objętość przed zmianą temperatury \([m^3]\),

\(v_2\) - objętość po zmianie temperatury \([m^3]\),

\(\Delta T'\) - zmiana temperatury \([K]\).Wzór na współczynnik rozszerzalności objętościowej - jak stosować w praktyce?

7×6 =