Eszkola

Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła wzór

Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła ma postać:

\(\alpha_v=\alpha_v'+\alpha_v''+\alpha_v'''\)

gdzie:

\(\alpha_v\) - objętościowy współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\),

\(\alpha_v'\) - współczynnik uwzględniający ruch ciepła przez wnikanie między czynnikiem suszącym a opadającymi cząstkami materiału \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\),

\(\alpha_v''\) - współczynnik uwzględniający ruch ciepła przez wnikanie między czynnikiem suszącym a materiałem spoczywającym w przegrodach i na dnie bębna \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\),

\(\alpha_v'''\) - współczynnik uwzględniający ruch ciepła przez przewodzenie do materiału znajdującego się w przegrodach i na dnie bębna \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\).Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła - jak stosować w praktyce?

5-3 =