Eszkola

Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku wzór

Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku ma postać:

\(\alpha_v=54,7\cfrac{W_G^{0,16}}{D}\)

gdzie:

\(\alpha_v\) - objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku \([\cfrac{W}{m^3\cdot K}]\),

\(W_G\) - średnia prędkość masowa czynnika suszącego \([\cfrac{kg}{m^2\cdot h}]\),

\(D\) - średnica bębna \([m]\).Wzór na objętościowy współczynnik wnikania ciepła dla suszenia piasku - jak stosować w praktyce?

3×7 =