Eszkola

Wzór na współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami wzór

Wzór na współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami ma postać:

\(\alpha=\cfrac{1}{\cfrac{1}{c\dot \varphi p^{0,4}q^{0,7}}+R}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K\cdot h}]\),

\(c\) - współczynnik wynoszący 6,5 dla rur stalowych z osadami \([-]\),

\(R\) - stala wynosząca 0,773·10-4 \([\cfrac{m\cdot K}{W}]\),

\(p\) - ciśnienie \([Pa]\),

\(q\) - strumień ciepła \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(\varphi\) - wartość obliczana z poniższego wzoru:

\(\varphi=\left[\cfrac{c_r}{c_w}\left(\cfrac{\rho_r}{\rho_w}\right)\cfrac{\mu_w}{\mu_r}\right]^{0,4}\left(\cfrac{\lambda_r}{\lambda_w}\right)^{0,6}\)

przy czym:

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła roztworu \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\mu\) - lepkość dynamiczna \([Pa\cdot s]\),

Oznaczenie \(r\) odnosi się do roztworu, natomiast \(w\) - odnosi się do wody.

Wzór na współczynnik wnikania ciepła w przypadku wrzenia w rurkach z osadami - jak stosować w praktyce?

8+9 =