Eszkola

Wzór na objętość wilgotną wzór

Wzór na objętość wilgotną ma postać:

\(v=22,4\left(\cfrac{1}{M_B}+\cfrac{Y}{M_A}\right)\cfrac{273+t}{273}\)

gdzie:

\(v\) - objętość wilgotna,

\(M_A\) - masa cząsteczkowa pary wodnej,

\(M_B\) - masa cząsteczkowa suchego powietrza,

\(Y\) - wilgotność względna,

\(t\) - temperatura stopniach Celsjusza. Wzór na objętość wilgotną - jak stosować w praktyce?

5×4 =