Eszkola

Wzór na bezwzględną wilgotność objętościową wzór

Wzór na bezwzględną wilgotność objętościową ma postać:

\(\rho_A=\cfrac{m_A}{v}\)

gdzie:

\(\rho_A\) - bezwzględna objętościowa wilgotność \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(m_A\) - masa pary wodnej \([kg]\),

\(v\) - objętość powietrza wilgotnego \([m^3]\).Wzór na bezwzględną wilgotność objętościową - jak stosować w praktyce?

5-1 =