Eszkola

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie ma postać:

\(f_{ck}=f_{cm}-8\)

gdzie:

\(f_{ck}\) - charakterystyczna wytrzymałość walcowa betonu na ściskanie \([Pa]\),

\(f_{cm}\) - wartość średnia wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie \([Pa]\).Wzór na charakterystyczną wytrzymałość walcową betonu na ściskanie - jak stosować w praktyce?

7+9 =