Eszkola

Wzór na wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe

Wzór na wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe ma postać:

\(f_{ctm}=0,3f_{ck}^{2/3}\)

gdzie:

\(f_{ctm}\) - wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(f_{ck}\) - wytrzymałość na ściskanie \([\cfrac{N}{m^2}]\).