Eszkola

Wzór na opory przepływu przez suchy separator wzór

Wzór na opory przepływu przez suchy separator ma postać:

\(\Delta p_s=9,15v^2\rho_p\)

gdzie:

\(\Delta p_s\) - opór przepływu przez suchy separator \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(v\) - prędkość styczna oparów w separatorze \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_p\) - gęstość oparów \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na opory przepływu przez suchy separator - jak stosować w praktyce?

8+1 =