Eszkola

Wzór na opór związany z podnoszeniem płynu

Wzór na opór związany z podnoszeniem płynu ma postać:

\(\Delta p_h=\rho gh\)

gdzie:

\(\Delta p_h\) - opór związany z podnoszeniem płynu \([Pa]\),

\(\rho\) - gęstość płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(h\) - wysokość na jaką został podniesiony płyn \([m]\).