Eszkola

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnym po okręgu wzór

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnym po okręgu ma postać:

\(V = const\)

\(V = \dfrac{s}{t}   [\dfrac{m}{s}]\)

\(s = 2 \pi R\)

\(t = T\)

\(V = \dfrac{2 \pi R}{T}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(s\) - droga (obwód koła) przebyta przez ciało w czasie t \([m]\)

\(R\) - promień okręgu \([m]\)

\(t\) - czas \([s]\)

\(T\) - okres (czas, w ciągu którego ciało pokonuje całą długość toru) \([s]\)


Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr


Wzór na drogę w ruchu jednostajnym po okręgu

Wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu

Wzór na przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu

Wzór na prędkość liniową w ruchu jednostajnym po okręgu - jak stosować w praktyce?

5-1 =