Eszkola

Wzór na spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon wzór

Wzór na spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon ma postać:

\(\Delta P=\xi\cfrac{u^2}{2}\rho_F\)

gdzie:

\(\Delta P\) - spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon \([Pa]\),

\(\xi\) - współczynnik oporu \([-]\),

\(u\) - prędkość przepływu gazu przez cylon \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na spadek ciśnienia gazu w czasie przepływu przez cyklon - jak stosować w praktyce?

8-4 =