Eszkola

Wzór na sprawność kierunkową promiennika wzór

Wzór na sprawność kierunkową promiennika ma postać:

\(\eta_R=\cfrac{\dot Q_R}{\dot Q_c}\cdot 100\)

lub 

\(\eta_R=\left(1-\cfrac{Q_{SK}+Q_{SR}}{\dot Q_c}\right)\cdot 100\)

gdzie:

\(\eta_R\) - sprawność kierunkowa promiennika \([\%]\),

\(\dot Q_R\) - moc promieniowania wysłana w zadanym kierunku \([kW]\),

\(\dot Q_c\) - moc całkowita promiennika \([kW]\),

\(Q_{SK}\) - moc strat kondensacji z elementów konstrukcyjnych do otoczenia \([kW]\),

\(Q_{SR}\) - moc strat radiacyjnych z elementów konstrukcyjnych w nieporządanym kierunku \([kW]\).

Wzór na sprawność kierunkową promiennika - jak stosować w praktyce?

1+3 =