Eszkola

Wzór na czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej ma postać:

\(\tau=\cfrac{9\eta_F}{d^2\rho_Su^2}\left(R^2-r_o^2\right)\)

gdzie:

\(\tau\) - czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej \([s]\),

\(\eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\),

\(d\) -  średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u\) - prędkość przepływu gazu przez cyklon \([\cfrac{m}{s}]\),

\(R\) - promień cyklonu \([m]\),

\(r_o\) - promień rury centralnej w cyklonie \([m]\).Wzór na czas opadania cząstek pod działaniem siły odśrodkowej - jak stosować w praktyce?

1+7 =