Eszkola

Wzór na średnicę cząstki opadającej ruchem niezakłóconym wzór

Wzór na średnicę cząstki opadającej ruchem niezakłóconym ma postać:

\(d=\cfrac{Re\eta_F}{u_o\rho_F}\)

gdzie:

\(d\) - średnica cząstki opadającej ruchem niezakłóconym \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(\eta_F\) - lepkość ośrodka płynnego \([Pa\cdot s]\).

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u_o\) - prędkość opadania cząstki ruchem uwarstwionym \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na średnicę cząstki opadającej ruchem niezakłóconym - jak stosować w praktyce?

8-2 =