Eszkola

Wzór na nośność obliczeniową śruby na rozciąganie wzór

Wzór na nośność obliczeniową śruby na rozciąganie ma postać:

\(F_{t,Rd}=\cfrac{0,9f_{ub}A_s}{\gamma_{M2}}\)

gdzie:

\(F_{t,Rd}\) - nośność obliczeniowa śruby na rozciąganie \([N]\),

\(f_{ub}\) - wytrzymałość na rozciąganie stali (śruba) \([Pa]\),

\(A_s\) - pole przekroju czynnego śruby \([m^2]\),

\(\gamma_{M2}\) - częściowy współczynnik bezpieczeństwa \([-]\).Wzór na nośność obliczeniową śruby na rozciąganie - jak stosować w praktyce?

5×3 =