Eszkola

Wzór na nośność obliczeniowa śruby na ścinanie wzór

Wzór na nośność obliczeniowa śruby na ścinanie ma postać:

- jeżeli płaszczyzna ścinania przechodzi przez nienagwintowaną część śruby 

\(F_{v,Rd}=\cfrac{0,6f_{ub}A}{\gamma_{M2}}\)

- jeżeli płaszczyzna ścinania przechodzi przez nagwintowaną część śruby

\(F_{v,Rd}=\cfrac{0,6f_{ub}A_s}{\gamma_{M2}}\) (dla klas śrub 4.6, 5.6, 8.8)

\(F_{v,Rd}=\cfrac{0,5f_{ub}A_s}{\gamma_{M2}}\) (dla klas śrub 4.8, 5.8, 6.8, 10.9)

gdzie:

\(F_{v.Rd}\) - nośność obliczeniowa \([N]\),

\(f_{ub}\) - wytrzymałość na rozciąganie stali (śruba) \([Pa]\),

\(A\) - pole przekroju trzpinia śruby \([m^2]\),

\(\gamma_{M2}\) - częściowy współczynnik bezpieczeństwa \([-]\),

\(A-s\) - pole przekroju czynnego śruby \([m^2]\).Wzór na nośność obliczeniowa śruby na ścinanie - jak stosować w praktyce?

6+6 =