Eszkola

Wzór na nośność obliczeniowa śruby na docisk wzór

Wzór na nośność obliczeniowa śruby na docisk ma postać:

\(F_{b,Rd}=\cfrac{\alpha f_u dt}{\gamma_{M2}}\)

gdzie:

\(F_{b,Rd}\) - nośność obliczeniowa śruby na docisk \([N]\),

\(f_u\) - wytrzymałość na rozciąganie stali (śruba) \([Pa]\),

\(d\) - średnica śruby \([m]\),

\(t\) - grubość śruby \([m]\),

\(\gamma_{M2}\) - częściowy współczynnik bezpieczeństwa \([-]\),

\(\alpha\) - wartość obliczana z poniższego wzoru:

\(\alpha=min \left\{1,2\cfrac{e_1}{d_o};1,85\left(\cfrac{e_1}{d_o}-,05\right);0,96\left(\cfrac{p_1}{d_o}-0,5\right);2,3\left(\cfrac{e_2}{d_o}-,05\right)\right\}\)

przy czym:

\(e_1\) - odległość otworu śruby od krawędzi kątownika (poziomo) \([m]\),

\(e_2\) - odległość otworu śruby od krawędzi kątownika (pionowo) \([m]\),

\(d_o\) - średnica otworu \([m]\),

\(p_1\) - odległość między sąsiednimi otworami na śruby \([m]\).Wzór na nośność obliczeniowa śruby na docisk - jak stosować w praktyce?

7+3 =