Eszkola

Wzór na nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą wzór

Wzór na nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą ma postać:

\(P\leq S_R\sum\limits_1^n\omega_i\)

gdzie:

\(P\) - siła rozciągająca \([N]\),

\(S_R\) - nośność obliczeniowa śruby \([N]\),

\(\omega_i\) - współczynnik rozdziału obciążenia \([-]\).Wzór na nośność doczołowych połączeń złożonych rozciąganych siłą - jak stosować w praktyce?

1×1 =