Eszkola

Wzór na współczynnik podziału

Wzór na współczynnik podziału można wyrazić równaniem Nernsta:

\(K=\cfrac{c_s}{c_m}\)

gdzie:

\(K\) - współczynnik podziału,

\(c_s\) - stężenie substancji X w fazie stacjonarnej,

\(c_m\) - stężenie substancji X w fazie ruchomej.