Eszkola

Wzór na stosunek objętościowy wzór

Wzór na stosunek objętościowy ma postać:

\(Y_i=\dfrac{v_i}{v_1}\)

gdzie:

\(Y_i\) - stosunek objętościowy \([-]\),

\(v_i\) - objętość składnika \(i\)-tego \([m^3]\),

\(v_1\) - 1 m3 składnika \(1\)-go \([m^3]\).

Dla gazów, które chociaż w przybliżeniu spełniają równanie stanu gazów doskonałych, stosunki objętościowe równają się stosunkom molowym, tzn. Yi = Xi.

Wzór na stosunek objętościowy - jak stosować w praktyce?

6-3 =
  • R Radek 12.02.2024

    Oblicz stosunek objetosciowy w jakim nalezy zmieszacwode destylowana i roztwor CuSO4 a stezenie 30% i gestosc 1,22g/cm3 aby otrzymac 1,5 molowy roztwor

  • A Agata 31.08.2023

    Określ stosunek objętościowy regentów wiedząc że wszystkie są gazami C trzy H osiem o2 CO2 H2O