Eszkola

Wzór na stosunek objętościowy wzór

Wzór na stosunek objętościowy ma postać:

\(Y_i=\dfrac{v_i}{v_1}\)

gdzie:

\(Y_i\) - stosunek objętościowy \([-]\),

\(v_i\) - objętość składnika \(i\)-tego \([m^3]\),

\(v_1\) - 1 m3 składnika \(1\)-go \([m^3]\).

Dla gazów, które chociaż w przybliżeniu spełniają równanie stanu gazów doskonałych, stosunki objętościowe równają się stosunkom molowym, tzn. Yi = Xi.

Wzór na stosunek objętościowy - jak stosować w praktyce?

8-3 =