Eszkola

Wzór na zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze wzór

Wzór na zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze ma postać:

\(B_{co}=\cfrac{\dot Q_{co}\cdot b}{W_u\cdot \eta}\)

gdzie:

\(B_{co}\) - zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze \([\cfrac{dm^3}{sezon}]\),

\(\dot Q_{co}\) - obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ogrzewania \([kW]\),

\(W_u\) - użyteczna wartość opałowa oleju \([\cfrac{kWh}{dm^3}]\),

\(\eta\) - sprawność średnioroczna instalacji kotłowej (η=0,9 dla wysokosprawnych kotłowni olejowych) \([-]\),

\(b\) - liczba godzin pracy palnika, zależna od sposobu regulacji układu c.o. \([-]\).Wzór na zapotrzebowanie paliwa ciekłego na cele grzewcze - jak stosować w praktyce?

3×1 =