Eszkola

Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w miesiącu sezonu grzewczego wzór

Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego

Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego ma postać:

\(\eta_m=1-e^{-\cfrac{1}{GLR}}\)

gdzie:

\(\eta_m\) - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(GLR\) - stosunek zysków do strat.Wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w miesiącu sezonu grzewczego - jak stosować w praktyce?

5×7 =

Oprócz - wzór na współczynnik wykorzystania zysków ciepła w miesiącu sezonu grzewczego może Ci się przydać