Eszkola

Wzór na powierzchnię składu żużla wzór

Wzór na powierzchnię składu żużla ma postać:

\(A=\cfrac{B_ż}{\rho_ż\cdot h}\)

gdzie:

\(A\) - powierzchnia składu żużla \([m^2]\),

\(B_ż\) - masa gromadzonego żużla \([kg]\),

\(\rho_ż\) - gęstość nasypowa \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h\) - warstwa składowania \([m]\).Wzór na powierzchnię składu żużla - jak stosować w praktyce?

3×6 =