Eszkola

Wzór na masę gromadzonego żużla wzór

Wzór na masę gromadzonego żużla ma postać:

\(B_ż=0,007\cdot B\cdot n\cdot A\)

gdzie:

\(B_ż\) - masa gromadzonego żużla \([kg]\),

\(B\) - ilość paliwa \([kg]\),

\(n\) - liczba dni składowania \([-]\),

\(A\) - zawartość żużla i popiołu w paliwie (A=20% dla koksu, A=50% dla węgla brunatnego) \([\%]\).Wzór na masę gromadzonego żużla - jak stosować w praktyce?

6×3 =