Eszkola

Wzór na objętość dynamiczną złoża wzór

Wzór na objętość dynamiczną złoża ma postać:

\(V_{zdyn}=V_z\cfrac{1-\varepsilon_o}{1-\varepsilon}\)

gdzie:

\(V_{zdyn}\) - objętość dynamiczna złoża \([m^3]\),

\(V_z\) - objętość statyczna złoża \([m^3]\),

\(\varepsilon\) - porowatość złoża w stanie dynamicznym \([-]\),

\(\varepsilon_o\) - porowatość złoża w stanie statycznym \([-]\).Wzór na objętość dynamiczną złoża - jak stosować w praktyce?

3+9 =