Eszkola

Wzór na zyski ciepła spowodowane wentylacją wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła spowodowane wentylacją ma postać:

\(\dot Q_v=\dot V_v\rho_v\left(h_A-h_R\right)\cdot 10^3\)

gdzie:

\(\dot Q_v\) - zyski ciepła spowodowane wentylacją \([W]\),

\(\dot V_v\) - strumień objętościowy zewnętrznego powietrza doprowadzonego jako powietrze wentylowane \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\rho_v\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h_A\) - entalpia właściwa powietrza zewnętrznego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_R\) - entalpia właściwa powietrza w chłodni \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na zyski ciepła spowodowane wentylacją - jak stosować w praktyce?

1+9 =