Eszkola

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności ma postać:

\(\dot Q_I=\dot V_LL\rho_v\left(h_A-h_R\right)\cfrac{24}{\tau_c}\cdot 10^3\)

gdzie:

\(\dot Q_I\) - zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności \([W]\),

\(\dot V_L\) - strumień objętości powietrza infiltrującego \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(L\) - całkowita długość nieszczelności \([m]\),

\(\rho_v\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(h_A\) - entalpia właściwa powietrza zewnętrznego \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(h_R\) - entalpia właściwa powietrza w chłodni \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza przez nieszczelności - jak stosować w praktyce?

5+7 =